„Wolność jest w nas”

7 czerwca br. już po raz XV do Hodyszewa i Nowych Piekut przybyła młodzież z województwa podlaskiego, aby wziąć udział w XV Dniach Gimnazjalistów. W tym roku przedsięwzięcie odbywało się pod hasłem: „Wolność jest w nas”. Połączone było z realizacją przez Szkołę Podstawową im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach projektu MEN „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”. Dlatego też, oprócz 14 drużyn młodzieżowych z Podlasia, w Dniach Gimnazjalistów udział wzięła 18-osobowa drużyna z Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi. Reprezentacji z Grodna, która właśnie przebywała na zaproszenie gospodarzy na Zielonej Szkole, towarzyszyli gimnazjaliści z Nowych Piekut.

Dni Gimnazjalistów to impreza cykliczna adresowana do młodzieży gimnazjalnej. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. W tym roku na terenie gminy Nowe Piekuty rywalizowało ze sobą 15 drużyn, tj. 300 uczniów.

Impreza została objęta honorowym patronatem przez J.E. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, Bohdana Paszkowskiego - Wojewodę Podlaskiego oraz przez Bogdana Zielińskiego Starostę Powiatu Wysokomazowieckiego.

Głównym celem tegorocznego spotkania było aktywne włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Ponadto Dni Gimnazjalistów mają na celu integrację młodzieży gimnazjalnej z Podlasia, kształtowanie właściwych postaw, propagowanie zdrowego stylu życia.

Od 8.30 młodzież wraz z opiekunami przyjeżdżała do Hodyszewa, by o 9.00 uczestniczyć we mszy świętej celebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania przez JE Biskupa Stanisława Stefanka, który w homilii odniósł się do hasła tegorocznego spotkania i tłumaczył młodzieży, że wolność jest zadaniem. Aby z niej mądrze i odpowiedzialnie korzystać, należy wziąć pod uwagę 3 aspekty – po pierwsze nikt z nas nie żyje dla siebie, należy więc przestawiać myślenie z „Ja” na „My”. Po drugie – relacja z innymi wymaga współdziałania i zaangażowania – należy brać współodpowiedzialność za to, co wokół nas – za szkołę, za gminę, za powiat, za kraj. Po trzecie – nie ma zaangażowania bez potu i łez, bo każde działanie to wysiłek. Dopiero dzięki temu można zbudować coś wartościowego.

Po Eucharystii uczestnicy XV Dni Gimnazjalistów pozowali do wspólnego zdjęcia. Następnie przy ołtarzu polowym zostały ocenione stroje przygotowane przez drużyny na tegoroczne spotkanie. Zgodnie z założeniami organizatorów miały być one w barwach narodowych. Decyzją komisji najwyższą ocenę za wystrój grupy otrzymały drużyny z Grabowa, Grodna, Jabłoni Kościelnej, Jaświł, Klukowa, Szepietowa, Turośni Kościelnej i Wysokiego Mazowieckiego.

Z kolei młodzież udała się na 4 trasy rajdowe. Z hodyszewskiej Krynicy do Nowych Piekut wystartowali uczniowie z Wysokiego Mazowieckiego, Szepietowa, Rosochatego Kościelnego i Krypna. Z Kostrów Litwy do Nowych Piekut wędrowała młodzież z Grodna, Nowych Piekut, Klukowa i Ciechanowca. Z miejscowości Jabłoń Piotrowce wyruszyli gimnazjaliści z Jabłoni Kościelnej, Jaświł oraz z Grabowa, a z Markowa Wólki szli uczestnicy XV DG z Turośni Kościelnej, Szumowa i Czyżewa. Na każdej trasie uczniowie zatrzymywali się 4 razy, by wykonać zadania. Grali w „Historyczną Grę Terenową”. Na każdym punkcie przedstawiciel grupy losował kopertę, w której znajdowały się numery trzech zadań. Należało je wykonać, aby ruszyć do kolejnego punktu. Na początku trzeba było znaleźć wylosowane numery, które zostały ukryte na pobliskim terenie. Po znalezieniu numerka uczniowie zgłaszali się do nauczycieli obsługujących punkt po właściwe zadanie do wykonania. Za wykonanie każdego zdania gimnazjaliści otrzymywali punkty, które były włączane do rywalizacji o I miejsce w XV DG. Należało m.in. przedstawić graficznie wszystkie polskie symbole narodowe, pokazać scenkę dramową „Chrzest Polski”, ułożyć i zaśpiewać piosenkę pt. „Wolność jest w nas”, przeliterować wyraz „Rzeczpospolita”, napisać list do Wójta Gminy Nowe Piekuty z propozycją gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, które zainteresowałyby młodzież, zaznaczyć na mapie Podlasia miejsca, które warto na Podlasiu zobaczyć oraz opracować do tego legendę, ułożyć krzyżówkę z hasłem „Józef Piłsudski”, do której pytania miały dotyczyć biografii Marszałka, wymienić polskie tańce narodowe i zatańczyć jeden z nich. Na gimnazjalistów czekało jeszcze wiele, wiele innych zadań. Za dobrze wykonane zadanie od nauczycieli obsługujących punkty każda drużyna otrzymywała jeden element puzzli. Po wykonaniu wszystkich 12 zadań z otrzymanych na trasie puzzli układała obrazek – plakat „Wolność jest w nas”. Na mecie, czyli na placu szkolnym, czekał wspólny dla wszystkich drużyn ukryty numer – 50. Odnalazła go reprezentacja z Grodna.

Po obiedzie i krótkim odpoczynku gimnazjaliści wystąpili w koncercie patriotycznym, do którego wcześniej przygotowywali się w szkole. Najlepsze występy, na które składały się wokal, choreografia i scenografia, przygotowała – młodzież z Grodna, która zaśpiewała piosenkę „Polskie kwiaty” i młodzież z Grabowa z utworem „Dziś idę walczyć, mamo”. Pozostałe drużyny zaśpiewały następujące utwory: Ciechanowiec – „Pieśń konfederatów barskich”, Czyżew – „Piechotę”, Jabłoń Kościelna – „Mury”, Jaświły – „Dziewczynę z granatem”,  Klukowo – „Moją litanię” Leszka Wójtowicza, Krypno – „Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko?”, Nowe Piekuty – „Nie pytaj o nią” Eldo, Rosochate Kościelne – „Taki kraj”, Szepietowo – „Biały krzyż” Czerwonych Gitar, Szumowo – „Niepodległą, niepokorną” Janusza Szczepkowskiego, Turośń Kościelna – „Modlitwę” grupy Zayazd, Wysokie Mazowieckie – „Ojczyznę” Marka Grechuty.

O godz. 18.00 uczestnicy DG wysłuchali wykładu starszego inspektora Bogusława Szczepana Łabędzkiego Oddziału IPN w Białymstoku pt. „Moja niepodległa – przywracamy pamięć żołnierzom wyklętym”. Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną poświęcony był współczesnemu patriotyzmowi i trudnej historii Polski.

W związku z tym, że tegoroczne spotkanie młodzieży odbywało się już po raz XV, nie mogło zabraknąć akcentu jubileuszowego – tortu i wspólnego świętowania. Poprowadził je pan Krzysztof Szubzda, który po  odtworzeniu prezentacji poświęconej historii DG zaprosił do zabawy przedstawicieli wszystkich grup. Atmosferę świętowania i wspólnej zabawy na świeżym powietrzu „podkręciły” trzy trenerki – instruktorki pełne pasji, charyzmy i pozytywnej energii z białostockiej Mobilnej Szkoły Tańca „Paaro”.

Po świętowaniu przyszedł czas na podsumowanie wyników spotkania. W tegorocznej rywalizacji bezkonkurencyjna okazała się młodzież z Grodna. II miejsce wywalczyli uczniowie z Grabowa, III miejsce – gimnazjaliści z Jaświł, IV – z Jabłoni Kościelnej, a V – z Szumowa. Organizatorzy (Wójt Gminy Nowe Piekuty, Dyrektor szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach, Proboszcz Parafii Hodyszewo, Proboszcz Parafii Piekuty) wręczyli zwycięzcom puchary, a wszystkim drużynom – pamiątkowe statuetki.

Udział w Dniach Gimnazjalistów wiąże się z ogromem przygotowań. Nieoceniona jest zatem praca nauczycieli-opiekunów przyjeżdżających z młodzieżą do Hodyszewa i Nowych Piekut. To dzięki ich zaangażowaniu młodzież może się dobrze bawić.

Nie sposób zapomnieć także o pracy przedstawicieli OSP z gminy Nowe Piekuty, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników rajdu, a także towarzyszyli uczestnikom XV DG w Hodyszewie i Nowych Piekutach. Opiekę medyczną zapewnia  "Poradnia Lekarzy Rodzinnych" Sp.p. w Nowych Piekutach. Dni Gimnazjalistów nie odbyłyby się bez wsparcia sponsorów – od lat są z nami Państwo Ołdakowscy, SBR w Nowych Piekutach, Starosta Wysokomazowiecki, GKRPA w Nowych Piekutach oraz przedsiębiorcy z Gminy Nowe Piekuty.

Dni Gimnazjalistów to wspólne dzieło tych, którzy nie myślą tylko o sobie, pracują jako pełen poświęcenia zespół – tak jak uczył JE Biskup Stanisław Stefanek podczas homilii. Inaczej nie da się zbudować niczego wartościowego, niczego – co niesie dobro.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ