DZIEŃ PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dnia 21 marca 2014r. w Zespole Szkół w Nowych Piekutach odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Księdza Rocha Modzelewskiego.

Cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej, gdzie Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególny sposób gości, w śród których znaleźli się: Pani Ewa Pruszyńska Zastępca Wójta Gminy Nowe Piekuty, Pan Andrzej Radziszewski Przewodniczący Rady Gminy oraz Pani Bożena Jadacka –  Jóźków krewna ks. Rocha Modzelewskiego. Tradycyjnie już pani Bożenie towarzyszyli młodzi artyści z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku wraz ze swoimi profesorami.

Pani Bożena Jadacka – Jóźków poprowadziła koncert, który przeplatała słowami listu Pana prof. dr hab. Jacka Jadackiego skierowanego do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół na temat, „Komu i jak należy pomagać?” W tym roku młodzież mogła wysłuchać przepięknych utworów w wykonywanych głównie na akordeonach. Największy aplauz zebrało trio  akordeonowe za wykonanie ronda, największą zaś sympatię zyskali najmłodsi wykonawcy prezentujący polki, kujawiaki i walce. Pani Jadacka – Jóźków wprowadzała wszystkich w świat muzyki, opowiadając historie i anegdoty związane z kolejno wykonywanymi utworami. Zadawała też pytania, na które najchętniej odpowiadali najmłodsi uczniowie. Niespodzianką dla wszystkich był występ Frania, który jako jedyny wśród grona jedenastu muzyków nie grał na akordeonie. Wykonał on na trąbce wątek muzyczny z filmu „Mission: Impossible” i z wielką pasją opowiedział o instrumencie, na którym gra. Na koniec koncertu Pani Bożena Jadacka – Jóźków nagrodziła najgrzeczniejsze i najbardziej aktywne dzieci cukierkami. Następnie głos zabrała Pani Ewa Pruszyńska, która wyraziła podziw i uznanie dla młodych artystów oraz podziękowała Pani Bożenie Jadackiej – Jóźków za organizowanie w naszej szkole koncertów. Podkreśliła, że dzięki temu młodzież i dzieci z Zespołu Szkół mają możliwość kontaktu ze światem muzyki, który wspomaga rozwój intelektualny.

Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i drobnymi słodkimi upominkami zaś ich profesorowie odebrali z rąk Pani Dyrektor podziękowania i kwiaty. Mamy na dzieję że współpraca z Panią Bożeną Jadacką – Jóźków i Zespołem Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku będzie nadal kontynuowana i zaowocuje kolejnymi pięknymi koncertami w naszej szkole.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ