Święto Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego 2016r.

Cała społeczność szkoły podstawowej 21 marca 2016 roku obchodziła uroczyście Dzień Patrona. Do tego ważnego dla nas wydarzenia przygotowywaliśmy się z zaangażowaniem. Klasy szóste przygotowały  pod kierunkiem wychowawczyń ciekawe, estetycznie wykonane gazetki ścienne, zawierające ważne informacje na temat życia i działalności ks. Rocha Modzelewskiego. Samorząd Uczniowski również zawiadamiał graficznie społeczność szkolną o zbliżającym się święcie.  Od rana wszyscy uczniowie podzieleni na zespoły przystąpili do zgłębiania wiedzy  na temat życia i działalności naszego Patrona. Uczniowie klas IV – VI wkładając w pracę zespołową całe zaangażowanie i tylko czasami z niewielką pomocą nauczycieli układali portret ks. Rocha Modzelewskiego z drobnych puzzli, który następnie ozdobili misternie wykonaną z różnych materiałów ramą. Uczniowie z dumą prezentowali efekt swojej pracy. Podsumowaniem pracy  były klasowe konkursy wiedzy na temat życia i działalności Patrona, tym razem nie chodziło o wyłonienie zwycięscy lecz o rozpropagowanie wiedzy i wzmocnienie więzi emocjonalnej z człowiekiem, który był autorem słów: ,,Pamiętaj… Cokolwiek się wydarzy nie wolno Ci wyrzec się polskości”. Uczniowie klas młodszych pod przewodnictwem wychowawczyń przeanalizowały prezentację dostępną na stronie szkoły. Następnie udali się  w okolice Kościoła Parafialnego w Nowych Piekutach w poszukiwaniu kamienia węgielnego naszej Świątyni, której budowę w roku 1937 rozpoczął ks. Roch Modzelewski. Po powrocie wykonaliśmy wiosenne kwiaty dla Patrona. Punktem kulminacyjnym obchodów Święta Szkoły był koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. Tradycyjnie uzdolniona muzycznie młodzież przybyła do naszej szkoły pod opieką Pani Bożeny Jadackiej Jóźków oraz swoich profesorów. Krewna naszego Patrona oddając całe serce stara się zaszczepić wrażliwość muzyczną uczniom  Zespołu Szkół w Nowych Piekutach. Należy nadmienić, że muzyka była szczególnie bliska naszemu Patronowi i starał się ją szerzyć w czasie pracy z młodzieżą w parafii i w szkole (której był budowniczym) w Piekutach. Wśród gości była  również córka Pani Bożeny.

Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska serdecznie podziękowała młodzieży ze szkoły muzycznej oraz ich profesorom. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi uczniowie obdarowali znakomitych gości misternie wykonanymi ozdobnymi pisankami, które przygotowali  pod czujnym okiem i koordynacją Pani Alicji Piekutowskiej i Pani Doroty Niemyjskiej.  Zaś młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i drobnymi słodkimi upominkami.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ