22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi

Ekologia! Mądre słowo. A co znaczy? – tego próbowały dowiedzieć się dzieci z  Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada na 22.04.2016 r. w przedszkolu zorganizowano cykl zabaw i działań przybliżających dzieciom temat dbania o naszą Planetę. We wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone były w tym czasie zajęcia, mające na celu wzbogacić wiedzę dzieci na temat ekologii a w szczególności jak możemy zadbać o naszą Planetę. Maluchy brały udział w pogadankach, słuchały wierszy i opowiadań, oglądały ilustracje przedstawiające zanieczyszczone środowisko przyrodnicze, segregowały śmieci.

Celem podjętych działań było kształtowanie postaw proekologicznych, poznanie przez dzieci niektórych problemów ekologicznych występujących w najbliższym środowisku, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska oraz wzbogacenie wiadomości o świecie przyrody. Tematyka zajęć zawierała również wiadomości o tematyce związanej z programem „Czyste powietrze wokół nas”,  realizowanym przez nasze przedszkole.

Dzieci z 1 i 2 grupy pięciolatków  zaprosiły koleżanki i kolegów  z klas 1-3, nauczycieli oraz dyrekcję na część artystyczną o tematyce EKOLOGICZNEJ. Nasi aktorzy prezentowali wiersze, piosenki, a także przedstawienie pt. „Eko – Kapturek”. Na zakończenie obchodów święta, Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska przeprowadziła Quiz o tematyce ekologicznej, w celu utrwalenia wiadomości, w myśl ludowego przysłowia: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

Wyrażamy nadzieję, że ta akcja na długo pozostanie w pamięci uczestników,  a w konsekwencji rozbudzi ciekawość światem a także uzmysłowi nam wszystkim,  że każdy człowiek jest zależny od jednej i tej samej Ziemi, dlatego musimy o nią dbać, niezależnie od tego kim jesteśmy, ile mamy lat, jak i gdzie żyjemy!!

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ