ZJAZD PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ, PLACÓWEK I STOWARZYSZEŃ NOSZĄCYCH IMIONA UPAMIĘTNIAJĄCE ZESŁAŃCÓW SYBIRU

Pod hasłem BUDUJEMY MOSTY POKOLENIOWE w dniach 6 – 8 czerwca 2013 r. w Jerzmankach koło Zgorzelca odbył się III Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. Nasze gimnazjum reprezentowali: Dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach Danuta Wyszyńska, opiekun Klubu Wnuka Sybiraka Jan Pogorzelski. Podczas obrad plenarnych, prac w zespołach tematycznych oraz spotkań nieformalnych uczestnicy Zjazdu dyskutowali o różnych sposobach współpracy między szkołami i placówkami noszącymi imię Sybiraków, wymieniali się doświadczeniami w zakresie form kontaktów ze strukturami Związku Sybiraków oraz  metod pracy wychowawczej związanej z upamiętnianiem Golgoty Wschodu. Organizatorzy spotkania umożliwili przybyłym  poznanie urokliwych miejsc Górnych Łużyc po polskiej i niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej. Kolejny zjazd odbędzie się za rok w Toruniu.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ