ICIM

Biblioteka otrzymała, długo oczekiwany, sprzęt komputerowy. Stało się to możliwe dzięki realizacji kolejnej edycji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Sprzęt ten zainstalowany jest w naszej czytelni. Otrzymaliśmy 4 stanowiska komputerowe dla czytelników, wielofunkcyjne sieciowe urządzenie (drukarka, skaner, kserokopiarka). Ponadto zbiór biblioteczny wzbogacił się w zbiory multimedialne:
- Encyklopedia PWN
- Multimedialny Atlas Świata PWN
- Słowniki PWN: Słownik Języka Polskiego
- Słownik Wyrazów Obcych
- Słownik Ortograficzny
- Słownik Poprawnej Polszczyzny

Na komputerach zainstalowano oprócz systemów operacyjnych pakiet Microsoft Office 2007, program zabezpieczający przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane Cenzor EDU

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Dzięki ICIM biblioteka zapewnia uczniom, nauczycielem, pracownikom obsługi, rodzicom dostęp do komputerów, Internetu, encyklopedii, słowników i programów multimedialnych.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ