Nauczyciele

                                     Grono Pedagogiczne

Buczkowska Anna                                             język angielski

Brzozowska Elżbieta                                         kształcenie zintegrowane

Ciborowska Iwona                                            wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

Grabowski Grzegorz                                          wychowanie fizyczne

Grochowska – Gierałtowska Dorota                Kształcenie zintegrowane

Jackowska - Kostro Dorota                                oddział przedszkolny

Jankowska Justyna                                           kształcenie zintegrowane

Jankowska Wiesława                                        religia

Jarząbek Anna                                                  oddział przedszkolny

Kołtyś Paulina                                                   muzyka

Kostro Alina                                                      matematyka

Litwińczuk Wioletta                                         kształcenie zintegrowane

Łapińska Magdalena                                       oddział przedszkolny

Łapińska Monika                                              oddział przedszkolny

Markowska Ewa                                              oddział przedszkolny

Markowska Małgorzata                                 kształcenie zintegrowane

 

Mokrzewska Agata                                          oddział przedszkolny

Niemyjska Dorota                                            język polski, zajęcia artystyczne

Niewińska Katarzyna                                       język niemiecki

Olędzka Marzena                                             język polski

Olędzka Marta                                                 kształcenie zintegrowane

Piekutowska Alicja                                           bibliotekarz

Pogorzelska Eugenia                                        kształcenie zintegrowane

Pogorzelski Jan                                                 historia, wiedza o społeczeństwie

Radulska – Kostro Jadwiga                              biologia, chemia

Saniewska Agnieszka                                       fizyka, informatyka

Skłodowska Bożena                                         język angielski

Ks. Sołtysik Tadeusz                                        religia

Szymborska Regina                                          matematyka

Zdrodowska Agnieszka                                    geografia, informatyka, technika

Żochowska Anna                                             język polski

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ