ALFABET POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM

Akceptuj swoje dziecko

Bądź dla niego oparciem

Chwal go za wszystko

Dotrzymuj przyrzeczeń i obietnic

Egzekwuj prawa i obowiązki

Formułuj precyzyjnie wymagania

Gospodaruj efektywnie jego czasem

Hamuj dyskretnie, ale stanowczo niewłaściwe zapędy

Interesuj się jego osobą i jego problemami

Jednocz jego rozum, ducha i ciało

Kieruj wszechstronnie jego rozwojem

Licz się z jego zdaniem

Łagodź stresy i cierpienia

Miej cierpliwość

Nie oszukuj go

Okazuj mu zaufanie

Pokaż, że jesteś omylny

Rozwijaj jego samodzielność

Słuchaj uważnie tego, co mówi

Troszcz się o niego

Ukaż mu wartości i piękno życia

Wierz w jego możliwości

Y…? niewiadoma – bądź na nią przygotowany

Zachęcaj go do dalszej pracy.

                                                                                 

                                                                                    Z życzeniami sukcesów wychowawczych

                                                                                 – pedagog szkolny Małgorzata Markowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ