Zajęcia Fakultatywne

W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej w naszej szkole prowadzone były zajęcia z pływania w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I gimnazjum.

Zajęcia odbywały się na Pływalni Miejskiej WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego według opracowanego harmonogramu w liczbie 30 godzin w ciągu roku szkolnego 2011/2012. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ