PODSUMOWANIE PROJEKTU TRZYMAJ FORMĘ 2018

Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole realizowany był projekt prozdrowotny, w który zaangażowane były  klasy IV-VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Podsumowanie projektu przeprowadzone było w formie turnieju klasowego.

Cele turnieju to propagowanie  zdrowego stylu życia poprzez:

  1. Zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  2. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób nakłaniających do używek.
  3. Dostrzeganie konieczności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
  4. Kształtowanie poczucia własnej wartości.
  5. Poznanie „zdrowych kuchni” wybranych krajów świata.
  6. Efektywne współdziałanie w zespole.
  7. Umiejętność prezentowania efektów swojej pracy.

Podsumowanie działań dotyczących profilaktyki zdrowia odbyło się 01.06. 18r.W ramach turnieju uczniowie klas IV –VII szkoły podstawowej  i II - III gimnazjum przygotowały wystawkę wylosowanego wcześniej kraju, która zawierała : charakterystykę państwa, flagę, godło, położenie, mapę, atrakcje turystyczne, muzykę regionu i zdrowe potrawy.

Kolejne konkurencje, które podlegały ocenie to :

  • Rymowanka / piosenka dotycząca zdrowego stylu życia „Zdrowo żyję i nie tyję”,
  • plakat format A1 na temat „Trzymam formę”,
  •  zawody sportowe.

W dniu podsumowania projektu Pani dyrektor Danuta Wyszyńska złożyła uczniom życzenia  z okazji Dnia Dziecka.  Koordynator projektu Jadwiga Radulska- Kostro krótko przypomniała cele i założenia projektu. Następnie poszczególne klasy prezentowały przygotowane według regulaminu zadania konkursowe, które były oceniane przez komisję w składzie: pani Alicja Piekutowska, (przewodnicząca), pani Katarzyna Niwińska (członek),pan Grzegorz Grabowski (członek).

 Po wszystkich konkurencjach i zliczeniu punktów przez komisję zostały wyłonione klasy zwycięskie. Pani dyrektor Danuta Wyszyńska wręczyła puchary za 1miejsca : klasie V szkoły podstawowej i klasie IIb gimnazjum. Wszystkie klasy biorące udział w projekcje otrzymały w nagrodę piłki sportowe. Na zakończenie uczniowie bawili się tańcząc zumbę prowadzoną przez zaproszone profesjonalnie przygotowane osoby. Dzieci i młodzież  bardzo dobrze wspólnie się bawili  i sądzimy, że cel główny propagowania zdrowego stylu życia został osiągnięty. Dziękujemy też GKRPA , która była sponsorem nagród i atrakcji tanecznych.

                                                                Organizatorzy: Agnieszka Zdrodowska

                                                                                              Iwona Ciborowska

                                                                                             Jadwiga Radulska- Kostro

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ